ชื่อ - นามสกุล :นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
Telephone :0985856866
Email :sweets1004@hotmail.com